Членове на БФРЛ

Списък на радиолюбителите, платили членския
си внос посредством клубовете-членове на БФРЛ:

2016
2015
2014
2013
2012
2011