Организиран от:
Българска Федерация на Радиолюбителите

Време на провеждане:
Предпоследния пълен уикенд на месец ноември (една седмица преди CQWW CW contest) от 12:00 UTC в събота до 11:59 UTC в неделя (18-19 Ноември 2023).

Обхвати и видове работа:
80, 40, 20, 15 и 10 метровите радиолюбителски диапазони на CW и SSB.
Препоръчително е спазването на IARU band plan.

Категории:

Общи Правила
Участниците в категории "Висока мощност" излъчват с ВЧ мощност по-висока от 100W, но не повече от позволеното от лиценза им или 1500W ВЧ изходяща мощност - което е по-малко.
Максималната излъчвана ВЧ мощност от участници в категории "Ниска мощност" не трябва да надвишава 100W.
Предавателите и приемниците на станция трябва да са разположени в рамките на кръг с диаметър 500 метра. Антените трябва да бъдат физически свързани посредством фидери към предавателите и приемниците.
Използването на DX-Cluster, Skimmer или подобни технологии (например Reverse Beacon Network, RBN) е разрешено. Не е позволено получаването на информация за други станции от източници извън рамките на станцията, с които има установена директна затворена връзка (например Web-SDR, Remote Control). Не е позволено да се извършва „самоспотване“ или да се изисква от други станции да „спотнат“ участника.
Класациите за български и чуждестранни станции са отделни.

Един Оператор
Само един човек, без никаква външна помощ, извършва всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, описване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

SINGLE-OP ALL MIXED HIGH - Един Оператор/Всички Обхвати/Mixed/Висока Мощност
SINGLE-OP ALL MIXED LOW - Един Оператор/Всички Обхвати/Mixed/Ниска Мощност
SINGLE-OP ALL CW HIGH - Един Оператор/Всички Обхвати/CW/Висока Мощност
SINGLE-OP ALL CW LOW - Един Оператор/Всички Обхвати/CW/Ниска Мощност
SINGLE-OP ALL SSB HIGH - Един Оператор/Всички Обхвати/SSB/Висока Мощност
SINGLE-OP ALL SSB LOW - Един Оператор/Всички Обхвати/SSB/Ниска Мощност
SINGLE-OP 10M MIXED HIGH - Един Оператор/Един Обхват/Mixed-10M
SINGLE-OP 15M MIXED HIGH - Един Оператор/Един Обхват/Mixed-15M
SINGLE-OP 20M MIXED HIGH - Един Оператор/Един Обхват/Mixed-20M
SINGLE-OP 40M MIXED HIGH - Един Оператор/Един Обхват/Mixed-40M
SINGLE-OP 80M MIXED HIGH - Един Оператор/Един Обхват/Mixed-80M
SINGLE-OP ALL MIXED QRP - Един Оператор/Всички Обхвати/Mixed/QRP (макс.10W)
SINGLE-OP ALL MIXED SWL - SWL

Категориите „Един Обхват“ са само "Висока Мощност".

Много Оператори
Двама или повече души извършват всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, записване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

MULTI-OP SINGLE-TX ALL MIXED HIGH – Много Оператори/Един Предавател/Всички Обхвати/Mixed

Категорията „Много Оператори“ е само "Висока Мощност".

Връзки и Обмен

Връзки
Участниците следва да направят колкото се може повече връзки с други участници. Връзка с един и същ кореспондент може да бъде осъществена веднъж на CW и веднъж на SSB на всеки обхват.
При участниците в категории "Един оператор" няма ограничение в смените на обхват и/или вид работа.
При участниците в категория "Много оператори" е валидно 10-минутно правило за смяна на обхват и/или вид работа. Излъчване на друг обхват от второ (mult) работно място се разрешава само при осъществяване на връзка с нов множител. Смените на обхват на второто работно място са предмет на 10-минутно правило.

Само един сигнал може да бъде излъчван от участник във всеки един момент от времето!

Обмен
За non-LZ участници: RS(T) + ITU зона
За LZ участници: RS(T) + 2-буквено съкращение на областта, от която се участва.

Точки

QSO Точки:
10 точки за всяка връзка с LZ станция на чуждестранните участници
3 точки за всяка връзка с друг континент
1 точка за всяка връзка със собствения континент (вкл. собствената страна)
1 точка за всяка връзка между LZ станции

SWL Точки:
3 точки за приети два инициала и два номера
1 точка за приети два инициала и един от номерата

Множители за чуждестранни участници:
Сборът от работените ITU зони и LZ области на всеки обхват, независимо от вида работа

Множители за LZ участници:
Сборът от работените ITU зони и страни по DXCC на всеки обхват, независимо от вида работа

Краен резултат:
Сборът от точките от всички обхвати, умножен по общия брой множители от всички обхвати

Подаване на отчети

Общи Правила
С предаването на отчета си на съдийската комисия, участниците декларират, че напълно разбират условията на състезанието и се съгласяват да ги спазват.
Всички предадени отчети се считат за притежание на БФРЛ и не подлежат на връщане. БФРЛ има правата да разкрие съдържанието на отчетите и/или съответстващите отчети от проверката им публично и/или на трети лица. БФРЛ гарантира, че всички данни от отчетите, с изключение на опознавателен знак, име на участника и връзки ще бъдат заличени при разкриване на съдържанието.
Приемат се само отчети в CABRILLO формат.
Участници, които претендират за призови места в категориите си на участие, са задължени да подадат отчетите си в електронен CABRILLO формат с точни честоти (до 1KHz прецизност съгласно дефиницията на CABRILLO формат) за всяка връзка в отчета.

Електронни Отчети
Електронните отчети следва да бъдат изпратени в CABRILLO формат на следния e-mail адрес: lzdxc@bfra.bg
Участниците трябва да са сигурни, че предадените от тях отчети са изготвени спрямо CABRILLO стандартите, както са дефинирани на http://wwrof.org/cabrillo/
Изпращане на CABRILLO отчетите чрез уеб интерфейс може да бъде извършено на следния адрес: http://bfra.bg:8080/WebEditor/

Хартиени Отчети
С оглед на това, че се намираме в третото десетилетие на 21-ви век и компютрите отдавна са неразделна част от живота ни, считано от LZDX Contest 2023, отчети, различни от електронни и във формат, различен от CABRILLO, няма да бъдат приемани за обработка.

Краен срок
15 дни след края на състезанието.

Класиране
Класирането на участниците се извършва от съдийска комисия, определена от БФРЛ.
Съдийската комисия може да намали резултата на участник или да го дисквалифицира за нарушаване на правилата на състезанието или спортсменския дух. Решенията на съдийската комисия са официални и окончателни по отношение на всички възникнали спорни въпроси.

Награди

Награди за български участници
Класиралите се на първо място в категории SINGLE-OP ALL MIXED HIGH, SINGLE-OP ALL MIXED LOW и MULTI-OP SINGLE-TX ALL MIXED HIGH ще бъдат наградени с плакети.

Награди за чуждестранни участници
Класиралите се на първо място във всяка една категория ще бъдат наградени с плакети.

БФРЛ запазва правото си да раздаде допълнителни награди!

Имаме удоволствието да обявим, че за 2023 година Бойко, LZ1QN ще спонсорира пет красиво изработени плакета. Пет случайно избрани чуждестранни станции, които имат повече от 500 зачетени връзки, ще бъдат наградени, без значение в коя категория са участвали.
Участвайте в състезанието, направете повече от 500 връзки и ще имате шанса да спечелите награда! Успех!

Препоръчителен софтуер за състезанието:
Посочените по-долу софтуерни продукти са известни като поддържащи LZ DX Contest:
N1MM, DXLog, SD, WriteLog, TR4W, Wintest, QARTest
… или всеки друг в IARU contest режим.

Информация за LZ области:
Общият брой на областите в България е 28.
По-долу са описани всички области и техните 2-буквени съкращения:

BU - БУРГАС
BL - БЛАГОЕВГРАД
VN - ВАРНА
VT - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
VD - ВИДИН
VR - ВРАЦА
GA - ГАБРОВО
DO - ДОБРИЧ
KA - КЪРДЖАЛИ
KD - КЮСТЕНДИЛ
LV - ЛОВЕЧ
MN - МОНТАНА
PA - ПАЗАРДЖИК
PK - ПЕРНИК
PL - ПЛЕВЕН
PD - ПЛОВДИВ
RZ - РАЗГРАД
RS - РУСЕ
SS - СИЛИСТРА
SL - СЛИВЕН
SM - СМОЛЯН
SF - СОФИЯ ГРАД
SO - СОФИЯ ОБЛАСТ
SZ - СТАРА ЗАГОРА
TA - ТЪРГОВИЩЕ
HA - ХАСКОВО
SN - ШУМЕН
YA - ЯМБОЛDesign & Coding - Georgi Hadshiyski LZ1GBJ
Design - LZ1YE